Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe Centigo persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. We zijn toegewijd aan de privacy van onze klanten en streven ernaar om transparant en zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie.

Welke gegevens verzamelen we?
We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, contactgegevens, professionele achtergrond en andere relevante informatie die nodig is voor wervingsdoeleinden.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
We gebruiken de verzamelde gegevens om uw sollicitatie te evalueren, uw geschiktheid te beoordelen voor de positie waarvoor u solliciteert en om contact met u op te nemen tijdens het wervingsproces.

Delen van informatie
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met geautoriseerde medewerkers binnen Centigo die betrokken zijn bij het wervingsproces. We delen uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

Beveiliging van uw gegevens
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, over te dragen of te verwijderen. Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over onze privacypraktijken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. Raadpleeg regelmatig deze verklaring voor updates.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via vragen@centigo.nl. Bedankt voor uw vertrouwen in Centigo.

Chat openen
💬 Kunnen we je helpen?
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?